+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

Installeren van veilige klaptrappen

In een eerste fase werden 3 verrijdbare valtrappen (tracking gangways) geïnstalleerd op Liquid Loading Station 3. 
De tracking gangways worden verplaatst op een rail langs het bordes, waardoor ze boven het man-gat op de tanker gepositioneerd kunnen worden.
De trap wordt naar beneden geduwd, het poortje geopend en de operator kan veilig de tanker betreden.

De lengte van elke tracking rail was initieel 7m, waardoor de valtrappen telkens boven 2 tot 3 mangaten gepositioneerd konden worden.

In een tweede fase werd op de 3 posities de tracking rail verlengd tot 13m, waardoor elke trap toegang krijgt  tot alle mangaten op de volledige lengte van de tankwagen.

De klant was dusdanig tevreden met de installatie en het concept, dat besloten werd om nadien 4 tracking gangways te installeren op de zuidkant van Liquid Loading Station 4.
Alle valkooien zijn hier tevens uitgerust met een “retractable handrail”, waardoor de diepte van de kooi verkleind kan worden,
om valgevaar bij smallere tankers te voorkomen.

Saferack klaptrappen