+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

Onze Safety Behaviour Change APP (LMRA APP) is geselecteerd voor de Digital Innovation Tour.

Op 29 en 30 maart stellen wij op Maintenance 2017 in Antwerp Expo met trots deze Safety Behaviour Change APP aan u voor. Deze gecombineerde APP met Last Minute Risico Analyse (LMRA) – Kinney analyse – Safety observation round combineert de smart eigenschappen van een smart phone om het veiligheidsgedrag te ondersteunen. 

De bedoeling van de LMRA is dat de werknemers zelf, nét voor ze aan de slag gaan, nog een laatste maal de aanwezige risico’s en gevaren overlopen.

Op het ogenblik van de werken kunnen de omstandigheden op de werkplaats immers anders zijn dan ten tijde van de risicoanalyse. Denk maar aan gewijzigde weersomstandigheden (regen, vrieskou,…), maar ook bijvoorbeeld wegenwerken in de buurt van de werkplek, een geparkeerde wagen die een doorgang blokkeert,… Indien de werknemers dergelijke risicovolle factoren identificeren, mogen ze niet van start gaan met de werken.

Meestal gebruikt men voor LMRA’s checklists of vragenlijsten op papier. Die moeten de werknemers overlopen op de plaats van de werken. In de vragenlijst komen verschillende zaken aan bod. Eerst overloopt de checklist de geplande taken: weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt? Zijn de noodzakelijke gereedschappen en beschermingsmiddelen aanwezig,…? Daarnaast moeten de werknemers ook nagaan of er zich in de onmiddellijke omgeving geen risicofactoren bevinden (Kinney analyse). Hiervoor volgen ze eveneens de instructies van de vragenlijst. Indien een van de vermelde factoren aanwezig is op de werkplek, mag men eveneens niet met de werken beginnen.

Deze papieren vragenlijsten brengen een hoop administratie met zich mee die door de verantwoordelijke SHE moeten verwerkt worden. Via deze  Safety Behaviour Change APP kan hij/zij 2 uur per week administratiewerk vermijden en heeft de verantwoordelijke SHE real-time controle en kan hij/zij bijsturen waar nodig. Het tijdstip van invullen en de exacte GPS coördinaten worden mee gelogd in de informatie die achteraf in Exel beschikbaar is en blijft.

Er kan ook pro actief gewerkt worden. De smart eigenschappen van de tablet of de smartphone kunnen bv. door een geluidsmeting waarschuwen dat gehoorbescherming noodzakelijk is. De hoogtemeter kan aangeven dat er werken op in de hoogte gebeuren en er valbeveiliging moet voorzien worden. Bij het betreden van bepaalde zones kan een waarschuwing gegeven worden.

Er is dus nooit geen discussie meer of de werknemer de LMRA ingevuld heeft voor hij de werkzaamheden aanvatte of hij dit uitstelde en dit tijdens de middag als “verplichtte formaliteit” deed in het schaftlokaal 1 km verderop. De GPS coördinaten en de tijdlog liggen immers vast.

De verantwoordelijkheid verschuift van de verantwoordelijke SHE naar de werknemer zelf die ook bij volgende activiteiten veel alerter zal zijn omdat de gegevens ten allen tijde geconsulteerd kunnen worden.

Bent u net als ons helemaal gewonnen voor Safety Behaviour Change (LMRA) APP stem dan via deze http://bit.ly/2mzEJkl op onze innovatie.

Wij verwelkomen u graag op onze stand: nummer A1008 zodat wij de Safety Behaviour Change APP persoonlijk aan u kunnen voorstellen.

Afspraak 29 en 30 maart in Antwerp Expo!