+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

Leidingmarkering: een wettelijke verplichting!

Leidingen kunnen de meest uiteenlopende producten bevatten. Van leidingwater tot zeer corrosieve of ontvlambare chemicaliën. Maar weten de operatoren welk produkt in welke leiding loopt? Indien er geen leidingmarkering voorzien is, kan dat een reëel gevaar betekenen. Een incident kan dan zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark. Daarom is een goede en duidelijke identificatie van uw leidingen noodzakelijk en zal dat u op termijn tijd en kosten besparen.

Waarom moeten we de leidingen markeren?

1. Het is een wettelijke verplichting.

GHS pictogramDe Europese richtlijn 92/58 werd in België bekrachtigd door het KB van 17 juni 1997 (Staatsblad 19/09/97). Verder geven verschillende normen aan hoe leidingen geïdentificeerd moeten worden. Zo geeft de kleur de groep weer waarin het product zich bevindt (bv gassen, zuren, basen ..) moet er een signaalwoord op staan (gevaar of waarschuwing) en geven de GHS symbolen de gevaren van dit product weer.
Sinds 1 juni 2015 is het gebruik van de HSID symbolen niet meer toegelaten. Controleer dus zeker of uw leidingmerkers reeds de juiste GHS symbolen weergeven.

Leidingmerker HSIDLeidingmerker zwavelzuur

 

 

2. Om tijd te besparen.

Bij een incident of ongeval telt iedere seconde. Op dat moment is het uiterst belangrijk dat de leidingen onmiddellijk kunnen geïdentificeerd worden. Goede leidingmarkering maakt het voor de onderhoudsmensen onmiddellijk duidelijk welke leiding moet afgesloten of hersteld worden. Een onoverzichtelijk kluwen van leidingen leidt tot tijdverlies en gevaar op verwondingen.

3. Om kosten te vermijden.

Goed gemarkeerde leidingen verhogen de efficiëntie van het onderhoudspersoneel en verlagen de kans op een arbeidsongeval. Een onkostenpost die soms hoog kan oplopen, niet alleen op financieel vlak maar ook op menselijk vlak (werkverlet, hospitalisatie, revalidatie). Investeren in correcte leidingmarkering zal op lange termijn zeker lonen!

Waar moet er gemarkeerd worden om een leidingverloop optimaal te kunnen volgen?

– Bij wandonderbrekingen en vloerdoorvoeringen.
– Bij bedienings-, onderhoudsplaatsen en pompen.
– Bij afsluiters, ventielen, slangaansluitingen, tanks en vaten.
– Bij bochten, vertakkingen en samenkomst van meerdere leidingen.
– Bij alle plaatsen waar handelingen worden verricht.

Hoe moet een leidingmerker eruitzien?

Leidingmerker 4 GHS symbolen

1. De Kleurcodes moeten in België gekozen worden op basis van de NBN 69 en NEN 3050

Aan iedere groep stoffen (zoals water, gassen of zuren) moet een bepaalde identificatiekleur gekoppeld worden (zie de tabel hieronder). Om hierin een bepaalde eenheid te creëren en om verwarring te voorkomen, worden bij de verschillende identificatiekleuren RAL codes aangegeven.


2. De naam van het product

3. Het signaalwoord

Afhankelijk van het product: GEVAAR of WAARSCHUWING

4. De juiste gevaarsymbolen:

Afhankelijk van de stof en overeenkomstig de CLP reglementering.

GHS symbolen lat piktonorm

Wil u deze lat graag ontvangen? Mail ons op hello@safetyscience.be en we sturen er u eentje op.

5. Geperforeerde pijlpunt aan beide kanten:

Verwijder simpelweg één van beide pijlpunten om de stroomrichting van de stof aan te duiden.

Een overzicht van alle beschikbare leidingmerkers vindt u in onze Safety Science catalogus.

New Call-to-action

Wil u liever gepersonaliseerde merkers maken en dit op een snelle en efficiënte manier, dan kan dat met de CPM-100 of CPM-200 labelprinter. Via een speciaal ontwikkelde Safety Science software applicatie print u uw leidingmerkers in pijlvorm of op rol in een handomdraai. De pijlvorm is zelfs voorzien van een perforatie om tijdens de installatie de richtingspijl die niet van toepassing is eenvoudig af te scheuren.

Kies hier de printer die best geschikt is voor je bedrijf