+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

In een productieomgeving loeren de gevaren om de hoek.

Vallen, uitglijden en struikelen zijn de grootste oorzaak van arbeidsongevallen in België. Meestal zullen ze goed aflopen, maar een langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs een dodelijke afloop zijn niet uit te sluiten. En dan de ergste nachtmerrie die je je kan inbeelden: Brand in je bedrijf.
Preventie is dus heel belangrijk en noodzakelijk. Daarom deze tips om je bedrijfssite veiliger te maken en de schade zoveel mogelijk te beperken:

1. Zorg voor goed bereikbare brandblussers en brandslangen.

Blusmiddelen moeten op een goed bereikbare plaats aangebracht worden zoals doorgangen, centrale plaatsen of plaatsen met hoger brandgevaar.Blusmiddelen moeten op een goed bereikbare plaats aangebracht worden zoals doorgangen, centrale plaatsen of plaatsen met hoger brandgevaar.

 •  Alle handsnelblussers moeten worden opgehangen. Het handvat mag zich niet hoger dan 1,4 m boven de grond bevinden.
 •  De blusmiddelen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.
 •  De blusmiddelen moeten gesignaleerd worden door middel van het juiste pictogram.

Een brandblusser of brandhaspel die niet bereikbaar is omdat er een pallet of een machine voorstaat: het gebeurt meer dan je denkt. En toch zijn het die extra seconden of minuten die het verschil kunnen maken. Zorg er dus voor dat deze blusmiddelen goed gesignaleerd zijn en dat de medewerkers weten waar ze hangen. Zorg ook voor een duidelijk gemarkeerde zone rond de brandblussers en haspels waar niets mag geplaatst worden, want in een overvol magazijn is die ene lege plek zo verleidelijk om toch nog snel dat pallet neer te zetten!

2. Zijn de nooduitgangen goed aangeduid?

De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse het aantal evacuatie-wegen, uitgangen en nooduitgangen.De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse het aantal evacuatie-wegen, uitgangen en nooduitgangen.

 • De evacuatiewegen en de nooduitgangen moeten zo rechtstreeksmogelijk uitkomen op een veilige plaats.
 • De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen dietoegang geven tot de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten vrij gehouden worden. Ze mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, zodat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt.
 • De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerustzijn met een veiligheidsverlichting en een gepaste signalisatie.
 • De nooddeuren moeten openen in de richting van de evacuatie.Het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn.
 • Ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden,door elke persoon die er gebruik van wil maken, in geval van nood.
 • Ze mogen niet op slot zijn.
 • De deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegenen de deuren die uitgeven op de evacuatiewegen en op denooduitgangen moeten, wanneer de arbeidsplaatsen gebruiktworden, steeds kunnen geopend worden zonder speciale hulp.

Een regelmatige veiligheidsrondgang kan snel aan het licht brengen of de vluchtwegen slecht bereikbaar of zelfs afgesloten zijn. Maak uw mensen bewust dat ze hun eigen leven en dat van hun collega’s op het spel zetten door nooduitgangen te blokkeren.

leesafstand pictogrammen

De norm NBN ISO 3864 is een goed vertrekpunt om te bepalen hoe groot de pictogrammen moeten zijn, maar de risicoanalyse zal uitwijzen of deze voldoen. Naast het formaat, is natuurlijk de plaats waar een pictogram hangt belangrijk. In plaatsen waar de verlichting niet altijd gewaarborgd is, kan ook geopteerd worden voor fotoluminescente pictogrammen.

3. Zijn de brandbare en gevaarlijke producten veilig opgeslagen?

Laat brandbare voorwerpen nooit zomaar buiten slingeren. Houten pallets die tegen de gevel van een bedrijfspand worden opgeslagen vormen vanwege het risico op brandstichting een groot gevaar voor je pand. Het beste kun je ze op minstens tien meter afstand van alle gebouwen bewaren.
De chemische producten sla je best op in een afgesloten zeecontainer. De gevolgen van een ongeluk met deze uiterst brandbare en giftige stoffen zijn niet te overzien, daarom is het van cruciaal belang dat voor een goede en veilige opslag gezorgd wordt.
Brandbare en chemische stoffen behoren in een brandwerend compartiment te worden opgeslagen. Als er dan iets misgaat, denk aan een brand, aanrijding of lekkage, dan blijft de schade beperkt doordat deze gevaarlijke stoffen in een veilige omgeving zijn opgeslagen.

4. Is de elektrische installatie gekeurd?

Elektriciteit is een onmisbare bron van energie. Een elektrische installatie in een optimale staat garandeert u gebruikszekerheid en veiligheid. Dit vereist een regelmatig nazicht van de elektrische installaties, een elektriciteitskeuring wordt dan ook verplicht opgelegd door de overheid.Elektriciteit is een onmisbare bron van energie. Een elektrische installatie in een optimale staat garandeert u gebruikszekerheid en veiligheid. Dit vereist een regelmatig nazicht van de elektrische installaties, een elektriciteitskeuring wordt dan ook verplicht opgelegd door de overheid.
Een elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, kortweg het AREI. Het AREI legt op wanneer er een elektriciteitskeuring dient te gebeuren bij de verschillende soorten elektrische installaties. Zo moet een laagspanningsinstallatie elke 5 jaar gekeurd worden, die van de hoogspanningscabine moet jaarlijks plaatsvinden.

Voor bedrijven worden heel wat verplichtingen opgelegd betreffende de elektriciteitskeuring.

Keuring van de laagspanningsinstallatie

 •  Indienststellingsonderzoek van de elektrische laagspanningsinstallatie
 • 5-jaarlijkse periodieke elektriciteitskeuring
 • Assistentie bij risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie

Keuring van de hoogspanningscabine

 • Indiensstellingsonderzoek van de elektrische hoogspanningscabine
 • Jaarlijkse elektriciteitskeuring van de hoogspanning
 • Assistentie bij risicoanalyse van de hoogspanningscabine
 • Uitschakeltest van de hoogspanningsrelais
 • Thermografisch onderzoek van de elektrische installatie
 • Keuring werfkast voor deze kan worden aangesloten op het net

Gebreken in de elektrische installatie zijn aan de buitenzijde lang niet altijd zichtbaar, maar kunnen wel een serieus brandgevaar vormen. Laat de installatie regelmatig keuren door een deskundig keuringsorganisme. Hierdoor worden deze gebreken tijdig gesignaleerd.

5. Is de valbeveiliging overal goed in kaart gebracht?

veiligheidspoortjeBij een incident of calamiteit wordt er dikwijls angstig gereageerd, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Een trap, een gat in een leuning of een bordes op hoogte, kunnen voor valgevaar zorgen. Een zelfsluitend poortje moet hier voorzien worden volgens de NEN-EN norm 14122-4.

 

 

In onze blog; “ Het belang van goede signalisatie op uw bedrijfsterrein”, gaan we dieper in op al deze aspecten. Zowel goede signalisatie, een evacuatieplan en uw personeelsleden hiermee vertrouwd maken zijn van levensbelang. Maar denk ook eens aan het nut van een 5S programma. Hiermee worden bovenstaande zaken stuk voor stuk preventief aangepakt door orde en netheid. Gebruik visuele tools om dit overzichtelijk en visueel te maken. Lees hierover meer in onze blog “Het 5S-Systeem: voor een veilige en gestandaardiseerde werkomgeving”

Wij hebben alvast een handige checklist opgesteld, waarmee je snel kan overlopen wat de pijnpunten zijn waaraan nog moet gewerkt worden om de veiligheid binnen je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Je kan deze lijst via onderstaande knop downloaden in excel formaat (om digitaal te gebruiken) of in PDF formaat.